tisdag 31 augusti 2010

Music

For those of you who don't know, I was a musician, artist and songwriter before I became a theologian or foodie. That doesn't necessarily make it my prime focus (what is in focus tends to blur in and out), but it is a passion that surely should have its own space here. And so it has below.

RAKKAUS RECORDS (my label)
Coming soon: Ernesto: Love Spin Wise Lies (Remixes) [Rakkaus09]

COLLABS AND OTHER WORK:

SMALL MEDIA CENTER :)

THOUGHTS ON MUSIC:

ACOUSTIC AND VISUAL:SPOTIFY PLAYLISTS:

Cooking

The Cooking part of this blog is really a bit more extensive than just being about Cooking. It is about potato crisps, it is about wine, it's about dining out, AND about home cooking, including making bread and showing off my kitchen. Enjoy!

AT HOME EXPERIENCES
Västkustmiso (West Coast Miso)
Surdegsbröd (leaven)

WINING AND DINING OUT

POETRY ABOUT FOOD

WINE

THOUGHTS ABOUT FOOD


Theology

A post about Theology, should reasonably try to clarify the question What is Theology?

Strictly speaking the word theology means a word about god. It is an umbrella reaching a vast span of disciplines and schools of thought that is somehow involved in philosophical questions that involve somehow believing in a higher being/principle/purpose of life, that cannot be summed up without reference to some kind of nonmaterial force or person.

The theology I address in this blog, is of a specific kind. I mainly travel the waters of what is known as Political Theology. This doesn't mean that it is the theology of particular christian democratic parties (or anything of that sort). It means however, that theology is addressing some core questions regarding what it is to be human, and therefor it follows that it has political implications.

Below I've gathered some posts that I think are significant reading from the blog.

ENGLISH
SWEDISH:

Min något o-ortodoxa följetång Analys VAL 2010
Moderaterna - och Goodchild's Theology of Money

fredag 27 augusti 2010

Rakkaus06 - All That She Wants!

Now, the new Rakkaus Records release [Rakkaus06] is here! It's some original-as-ever Pinku Vääty music, but the lead track is something as unusual as eurogrime! It's a down and dirty version of Ace of Base's smash All That She Wants from back in the days, but this time performed with fuming vocal delivery by Paul Mac Innes.Enjoy!
Jonatan

onsdag 25 augusti 2010

Theology of Money

I min valspecial har jag tänkt att skriva om de svenska politiska partierna. Nu har turen kommit till moderaterna, men innan jag går in på moderaterna, kände jag att det behövs en liten ingress som handlar om Philip Goodchilds bok Theology of Money. Den här boken tar upp pengars andliga kraft, eller på vilket sätt pengar handlar om teologiska spörsmål.


Att, som Goodchild gör, analysera pengar inte bara som ekonomiskt redskap utan även som ett föremål för teologin, skulle man också kunna hävda är ett sätt att närma sig den tes som jag tidigare slagit ett gäng slag för här i min blogg; nämligen att religion och politik sysslar med samma sak. Jag kommer här diskutera en rad punkter i Goodchilds resonemang, dock är det långt ifrån alla.

"The absolute claim to private property, the absolute precedence of self-interest and the absolute claim of the state to the monopoly of violence all derive from the structure of absolution embodied in money." (164)

Goodchild kallar det moderna tidevarvet för "the paradigm of property". Äganderätt kommer till uttryckt genom pengar och staten borgar för pengars värde genom att beivra alla försök att tillförskansa sig egendom på andra sätt än genom pengar (för att försöka förklara citatet ovan lite bryskt). I ett samhälle där privat äganderätt har absolut prioritet och moralisk legitimitet reduceras alla motiv för ekonomiskt handlande reduceras i ett sådant paradigm till endera egenintresse eller filantropi; egendom kan endast anskaffas eller bli någon given (161). Men, menar Goodchild, dikotomin mellan dessa två är felaktig. Människor är sociala och socialiserade djur som bedömer värde inte bara genom varierande grad av egenintresse utan genom hur man förstår vad som är gott eller värdefullt för samhället - eller delar av det - i stort. Att det i ett sådant perspektiv finns ett mått av egenintresse innebär inte att detta är den viktigaste anledningen till att producera socialt kapital.

"When society is regarded in terms of contract rather than exchange, this false alternative evaporates. Once labor is regarded as an active pursuit of value rather than a necessary sacrifice of ease then it becomes possible to conceive of the formation of contracts as a contribution to social capital" (162).

Egenintresse tillåts sättas som en moraliskt legitim anledning, framför allt annat. Men ett sådant synsätt är inte bara ett konstaterande. Det är också ett formande av det mänskliga subjektet.

"[C]haracter is an evoked potential, called into being and nourished particular social arrangements. In this respect, how a society represents itself to itself will have the utmost significance for its character. A society which imagines itself in the form of a market will have the effect of nourishing both self-love and philanthropy. It will evoka a quality of character concerned with the distribution of private property, leaving relatively undeveloped forms of social collaboration over the course of time" (165).

Goodchilds synsätt är att sätta egenintresse på en sådan piedestal är oacceptabelt. Hoppet från att säga att människan bryr sig om sig själv, till att människan egentligen bara bryr sig om sig själv OCH att det är helt i sin ordning, är någonting som det monetära systemets förståelse av utbyte bygger på. Detta är en doktrin och en hållning som inte är godtagbar, eller förenlig med Goodchilds teologiska synsätt.
Goodchild föreslår alternativa synsätt som innebär att fylla ordet välstånd (wealth) med annat innehåll än det har idag.

"If wealth, by contrast, is understood in terms of quality of time experienced by members of that society, then society would need to provide its own values in regards to the spending of time and meaningful social interaction. If wealth is regarded in terms of the negentropic accumulation of spiritual capital as the source for care and provision, the effective distribution of nutrition and attention, then it may seek merely to express care rather than to measure itself. ... In short, the oversimplification of evalutation introduced by a monetary scale of evaluation reduces all values to a comparison with some imagined standard of external and future markets, evacuating significance from all existing forms of cultural self-representation and self-evaluation. What is required, above all else, is the liberation of other moders of representation and evaluation from their constraint under the forces of money in the forms of profit and debt" (167).

Det här är kanske inte helt enkelt att förstå utan att ha följt hela Goodchilds resonemang, men mycket enkelt uttryckt så (a) missar det monetära systemet att mäta många (som man skulle kunna argumentera för är egentliga, verkliga eller kanske till och med viktigare) värden än det självreferetiella värde som pengar kan tillmäta något. Och (b) eftersom pengar är just självreferentiellt så har det inget eget värde, men är trots detta inte värdeneutralt utan misslyckas med att ringa in vissa typer av välstånd samtidigt som det inför vissa premisser som är ideologiskt laddade såsom exemplet ovan med legitimerat egenintresse som primär utgångspunkt.

Det här är inte ett sätt att säga att allt som har med pengar att göra är värdelöst, eller att vi ska överge pengar som sådant. Men det monetära systemet har - vilket jag tycker Goodchild tydligt demonstrerar - mycket tydliga ideologiska konsekvenser: Konsekvenser som jag inte alltid är övertygad om är lyckliga att acceptera som grundpelare för samhällets välmående (snarare än välstånd).

_____________________
Citat från Goodchild, Philip. (2007). Theology of Money. London: SCM Press.

Moderaterna - och Goodchilds "Theology of Money"

"A society lacking spiritual capital, the capacity to form social capital, remains deeply impoverished, whatever level of consumption it obtains. ... A society where wealth is measured in terms of money is such an impoverished society. Capitalist success is poverty" (Goodchild 2007:166).

Citatet ovan sammanfattar några av Philip Goodchilds (läs hela) tankar kring vad som är problematiskt med pengar och hur pengar positionerar vissa värden över andra. Med denna inledning är det dags att ta sig an det parti i svensk politik som bygger allra mest på de tankar om marknaden, som Goodchild ser som problematiska, nämligen Moderaterna.

I Sverige har den politiska retoriken kommit allt mer att handla om arbete. Arbete är svaret, på i princip alla frågor tycks det som - men vad är egentligen frågan (eller frågorna) i så fall? Det som jag vill knyta an till här är Goodchilds formulering om egenintresse som basen för en marknadsideologisk logik. Sedan regeringsskiftet 2006 har vi sett vad som förmodligen bäst kan beskrivas som en häxjakt på fuskare. Människor som får bidrag, men som egentligen inte borde få det. Kopiösa summor pengar har satsats på att upptäcka eventuella fuskare, och detta har gjorts av en ideologisk anledning. Man skulle kunna formulera den så här: Om vi kan bevisa att människor tillförskansar sig mer än vad de har rätt till; då är det bättre att strypa tillförseln av sådant som man kan tillförskansa sig och istället kräva att människor gör rätt för sig, genom arbete. Annorlunda uttryckt: förhoppningen med en räd mot presumtiva fuskare är att upptäcka att det inte går att lita på människor. Det här låter naturligtvis oerhört konspiratoriskt, men detta är ett sätt att fortsatt "bevisa" att egenintresse bör ha prioritet över andra intressen, då det visat sig (fast nu har det ju inte visat sig) att det egentligen bara går att lita på sig själv och sin egen förmåga.

För det andra är att döma ut "fuskare" också att säga någonting annat om universalen arbete. Problemet med ett sådant paradigm är att människors identitet kopplas till deras arbete. Men inte bara det (i stil med "vad gör du? - affärsbiträde..."); värre är att människors värde kopplas till arbetsförmåga. I en kultur där det är självklart att individer själv ska få äga och förfoga över så mycket makt, pengar och egendom som det bara är möjligt att ackumulera blir alla som inte har denna förmåga abnorma - de faller utanför normen. Det säger alltså någonting om vem vi tänker oss är normalmänniskan: Den som är arbetsför och kan skaffa sig - som man bör - olika former av makt och pengar. Den som inte kan detta, exempelvis invandrare som har svårt att få komma på arbetsintervju pga sitt namn, ska underförstått närma sig normen för att närma sig ett riktigt människovärde. Det underförstådda är; den som ligger den arbetande människan till last, ligger samhället till last.

Den här impulsen - att knyta människovärde till människors förmåga att generera pengar på en hårt dikterad marknad - är en impuls som marknadens version av värde inte förmår rå på själv. Faktum är att raka motsatsen gäller: tanken om samhället som en marknad förstärker och legitimerar en sådan (s)nedvärdering av människor. Här har vi ett val att göra - och inte ett val som består i Moderaterna eller inte, utan ett val som även Moderater själva behöver göra:

Vilka impulser ska idén om samhället som marknad berikas med för att andra typer av värden (t.ex. det som Goodchild kallar socialt kapital) ska tillmätas ett eget verkligt värde? På en marknad där fri konkurrens och rörlighet råder: Vilka idéer och ideologiska paradigm kan vara med och vara den konkurrensens och rörlighetens konkurrenter? Det är den utmaning som jag anser att Moderaternas ideologi behöver formulera ett genomtänkt svar på. Annars så rör det sig bara om en mycket begränsad typ av "fri" konkurrens och "fri" rörlighet, som egentligen inte alls är fri - och än värre inte heller primärt dikteras genom demokratisk utformning.


tisdag 10 augusti 2010

Ten reasons to West it out 2010


The countdown is on. I hear many people saying "but there's nothing I want to see", and then I start listing what I want to see, they go "ah, uh, ok?!". So here is my reasons for buying a ticket to Gothenburg's own Way Out West.

THE CHEMICAL BROTHERS: SNOW
JÓNSI: ANIMAL ARITHMETIC
BEACH HOUSE: SILVER SOUL
THE CHEMICAL BROTHERS: ANOTHER WORLD
REFLECTION ETERNAL: TALIB KWELI & HI-TEK: BACK AGAIN
M.I.A.: STEPPIN UP
M.I.A.: XXXO
THE CHEMICAL BROTHERS: SWOON
MIIKE SNOW: IN SEARCH OF
MIIKE SNOW: SILVIA
THE RADIO DEPT: HEAVEN'S ON FIRE
THE RADIO DEPT: NEVER FOLLOW SUIT
JENS LEKMAN: KANSKE ÄR JAG KÄR I DIG
REFLECTION ETERNAL: TALIB KWELI & HI-TEK: CITY PLAYGROUNDS
THE XX: NIGHT TIME
THE NATIONAL: SORROW
BEACH HOUSE: ZEBRA
JÓNSI: SINKING FRIENDSHIPS

söndag 8 augusti 2010

Grill & Soul @ IncontroSöndagar i sommar-Göteborg betyder att Incontro (Korsvägen/Gothia Towers) hostar en skön grillbuffé, uppbackat med sköna soultalanger: Paul Mac Innes, frontar med finfina vocals och likaledes tjusig svid. I bandet hittar vi bl.a. Markus Z som producerade min nya singel tillsammans med mig.


Nu brukar ju inte buffet vara ett ord som jag eftersöker på mina gastronomiska äventyr. Men med grill framför så beslöt jag mig för att ge det hela ett försök. Well done me.


Min tallrik innehöll: Gazpacho, chevretoast, en ramslökbea m potatis, tryffel- och svampsmör, en DIY caesarsallad och en potatissallad (färdigställd av kocken). Till detta fick jag en grilltallrik med scampi (schyssta?), kyckling, och de tre som jag tyckte var höjdare - fläskkarré, marinerad entrecote och en lammrostbiff. I min iver att prova olika saker med varandra (som ju är bufféns eviga välsignelse eller förbannelse beroende på vad man själv matchar ihop) så upptäckte jag en ny kombo: fläskkarré och caesarsallad! Det är definitivt en rätt som kommer återkomma på min tallrik även här hemma.


Vad jag vet går det hela av stapeln två gånger till i sommar. Ikväll och nästa söndag, från c:a 17:30, så skynda dit om ni gillar grill, soul, eller bådadera. Här kommer ett smakprov på den eminenta musiken!torsdag 5 augusti 2010

Tomorrows song and party

Now, you can all have a preview of the single that's coming up tomorrow!
(Courtesy of Junodownload)
And here are the details again for tomorrows release party:
Ernesto @ artspace + us

söndag 1 augusti 2010

Artspace + Ernesto

To celebrate the release of my upcoming single SPIN ON written and produced together with Markus Z, my friends at the gallery artspace + us are hosting a releaseparty including a live gig with me, Markus Z, and some top notch backing vocalists. Friday 6th of August. Doors open at 19:00. No entrance fee.

Below is all the info you need about the event:


Ernesto är 29-åriga soulsångaren Jonatan Bäckelie, baserad i Göteborg. Hans senaste album "Find The Form" beskrevs i tidningen Sonic som "allt som är bra med svensk soul" och "i sina största stunder får Ernesto lyssnaren att nypa sig armen". Jonatans låtskrivarförmåga är också erkänd och eftersökt. Och Jonatan är frekvent anlitad av en rad undergroundproducenter med hög hippfaktor, som medkompisitör, textförfattare och vokalist. Bland andra har han jobbat med internationella förmågor som Seiji (Bugz in the attic), Jori Hulkkonen och Drumagick, Beanfield, Landslide, Motorcitysoul, Atjazz och Marc De Clive-Lowe för att bara nämna några.


Tanken på musiken som ett kraftfullt sätt att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser har varit en central del i musikskapandet och Jonatan tenderar därför att se sitt skapande mer i termer av konst än underhållning.
Det känns därför helt naturligt att göra en releasespelning på "artspace and us" - ett konstgalleri där nytänkande och oviljan att bara vilja vara ett galleri i mängden präglar verksamheten, utställningarna och attityden.

Singeln - "Spin On"
Det nya släppet är tvåspårssingeln "Spin On", skriven och producerad tillsammans med den lokala förmågan Markus Z, som har ett finger med i de flesta soul- och gospelbaserade projekt med självaktning i Göteborg. Titelspåret är upplyftande retro/future soul - med en fot stadigt i Roger Troutmans funkiga musik från tidigt 80-tal, och den andra foten i ett egensinnigt framtida ljudlandskap som tydliggör att musiken synnerligen inte kommer från dåtiden. Singelns andra spår "Pretty Lies" är en mörkare och mer lågmäld historia, men som bryter i ut i en smärtsamt vacker stämsång i refrängen.

På artspace and us firar Ernesto & Markus Z releasen genom att framföra singeln och en ytterligare handfull låtar live, där Markus står för beats, keyboards och talkbox - och Ernesto backas upp av tre skönsjungande soulsångare - allt för att ta fram det allra bästa i de vokala arrangemangen och göra dem rättvisa!

Allt detta - samt underbar konst av Benny Cruz, Henrik Brynolfsson, Fredric Nord och Viktor Byhr.


VÄLKOMNA!
Jonatan & Jennifer